Bakul 0

# Makluman Data Pelanggan dan Penggunaan Kredit Kad atau Debit Kad

Pihak kami tidak menyimpan sebarang maklumat Kredit Kad atau Debit Kad Pelanggan sebab semua pembayaran menggunakan Kredit Kad atau Debit Kad dibuat melalui Pembekal Lain dan maklumat transaksi disimpan oleh Pihak Pembekal Perkhidmatan dan sebarang maklumat pelanggan yang berurusan dengan kami adalah untuk tujuan rekod pembelian dan pengurusan dalaman syarikat kami sahaja dan pihak kami TIDAK akan menjual atau menyalah guna sebarang maklumat pelanggan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang.

# Pembayaran Secara Online

Jika anda memilih untuk membayar secara online dengan Klik "Payment Link" di WhataApp, transaksi secara Online tersebut diuruskan oleh pihak Pembekal dan pihak kami TIDAK menyimpan sebarang Data Peribadi Pelanggan.